System helpdesk Focus Desk.

Odbieraj zgłoszenia od klientów w wielokanałowym oprogramowaniu helpdesk.
Skorzystaj z narzędzia rozwijającego obsługę Twoich klientów.

Focus Desk – oprogramowanie helpdesk w chmurze

Możliwości oprogramowania help desk Focus Desk

Komunikacja

 • Wszystkie kanały komunikacji: chat, SMS, e-mail, telefon, www;
 • Aktywny mechanizm kolejkowania we wszystkich kanałach;
 • Utrzymanie relacji z klientem lub partnerem;
 • Rejestracja każdego kontaktu w ramach zgłoszenia.

Zarządzanie zgłoszeniami

 • Tworzenie, edycja, łączenie i usuwanie zgłoszeń;
 • Śledzenie czasu utworzenia, zmian oraz realizacji zgłoszenia;
 • Eksport listy zgłoszeń wraz z pełną informacją;
 • Przypisywanie zgłoszeń do agentów;
 • Filtrowanie listy zgłoszeń wg statusu, typu, priorytetu, dat, zmian itd.;
 • Szablony odpowiedzi;
 • Definiowanie słownika typów, statusów i priorytetów;
 • Ustawianie źródła zgłoszenia;
 • Definiowanie uprawnień dla nadzorcy i agenta;
 • Zapis zgłoszeń wraz z historią w miniCRM.

Praca ze zgłoszeniami

 • Notatki w zgłoszeniach niewidoczne dla klienta;
 • Odpowiedzi publiczne – automatycznie wysyłane e-mailem do klienta, widoczne w zgłoszeniu;
 • Możliwość przypisywania zgłoszeń do rekordów;
 • Wysyłanie załączników w odpowiedzi e-mailowej;
 • Śledzenie czasu pracy agenta ze zgłoszeniami;
 • Możliwość dodania adresów e-mail do DW i UDW w zgłoszeniu;
 • Podgląd pełnej historii zgłoszenia;
 • Wyświetlanie listy zgłoszeń przez agentów z możliwością podjęcia zgłoszenia;
 • Ustawianie ponownego kontaktu na zgłoszeniu;
 • Podgląd ponownych kontaktów do zgłoszeń w kalendarzu recalli;
 • Dostęp do bazy wiedzy;
 • Możliwość pracy jako użytkownik wewnętrzny – dostęp do modułu zgłoszeń, wprowadzanie notatek prywatnych – bez komunikacji zewnętrznej.

Monitoring i raportowanie

 • Eksport listy zgłoszeń;
 • Statystyki ilościowe zgłoszeń – wg statusu, dnia, miesiąca i roku;
 • Bieżący podgląd ilości zgłoszeń w panelu agenta;
 • Alerty o zbliżającym się terminie odpowiedzi;
 • Alert o przekroczeniu czasu zdefiniowanego dla danego poziomu SLA;
 • Raportowanie czasu pracy agenta na zgłoszeniu;
 • Raporty i statystyki w popularnym formacie .XLSX.

SLA

 • Dowolna ilość poziomów i grup SLA;
 • Przypisanie wybranych grup SLA do kampanii i rekordów;
 • Przypisanie poziomu SLA z grupy określonej dla danego klienta;
 • Definiowanie czasów reakcji i czasów do zamknięcia zgłoszenia dla każdego z poziomów SLA;
 • Monitoring czasów reakcji i czasów zamknięcia;
 • Automatyczne oznaczanie zgłoszeń dla których mija termin określony w SLA lub jeżeli termin został przekroczony;
 • Eskalacja przy zbliżaniu się lub przekroczeniu terminu określonego w SLA.

Automatyzacja systemu helpdesk

 • Automatyczne tworzenie zgłoszenia przy przychodzącej wiadomości e-mail lub SMS;
 • Automatyczna wysyłka wiadomości do osoby zgłaszającej informacje o utworzeniu lub zmianie statusu zgłoszenia zgodnie ze zdefiniowanym szablonem;
 • Automatyczne przypisywanie nowych wiadomości do istniejących zgłoszeń (na podstawie identyfikatora zgłoszenia);

Korzyści

 • Równoległe prowadzenie kilku spraw z danym klientem;
 • Pełna wiedza o sprawach zamkniętych i aktualnie prowadzonych dla danego klienta;
 • Komunikacja w dowolnym kanale zsumowana do jednego zgłoszenia;
 • Brak nieprzyjętych i niezrealizowanych zgłoszeń – system sam informuje o zbliżaniu się terminu;
 • Każda interakcja odnotowana w systemie – wiesz kiedy, kto i w jakiej kwestii kontaktował się w sprawie zgłoszenia;
 • Prywatne notatki, np. “trudny klient”;
 • Rozbudowane raporty per agent;
 • Usprawniona obsługa klienta;
 • Wątkowanie zgłoszenia dzięki czemu każdy e-mail od klienta jest automatycznie dodawany do zgłoszenia;
 • Wykrywanie kolizji agentów;
 • E-maile formatowane w HTML;
 • Wgląd w status zgłoszenia ze wskazaniem przekroczenia zdefiniowanego przez SLA terminu;
 • Wsparcie pracy agenta poprzez przygotowane wcześniej szablony;
 • Szybkie wyszukiwanie poprzez nadawane tagi i konfigurowalne typy zgłoszeń.

Pobierz Ofertę

Dowiedz się dlaczego Focus Contact Center jest najlepszą platformą do szybkiej poprawy wyników

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej na podany numer telefonu lub e-mail.

Klikając  „Pobierz Ofertę" oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.

ID : 6307