Zapraszamy do programu
POZYTYWNI W KONTAKCIE
Zyskaj zaufanie kontrahentów z Pozytywną Informacją Gospodarczą

Pozytywna Informacja Gospodarcza to wpis do Bazy BIG – KRD BIG, zawierający informację, że jesteś godnym zaufania kontrahentem i zawsze terminowo regulujesz swoje zobowiązania.

W Polsce informacje pozytywne są gromadzone i udostępniane w biurach informacji gospodarczej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. art. 18 ust. 1 pkt. 2 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2017 poz. 1876). Jednym z biur informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia informacje pozytywne jest KRD BIG S.A..
POZYTYWNI W KONTAKCIE
Co Ci daje Pozytywna Informacja Gospodarcza?

Stajesz się godnym zaufania Klientem dla Usługodawców

Łatwiej negocjujesz warunki i umowy z bankami czy nowymi dostawcami

Budujesz pozytywną historię płatniczą

Masz kontrolę nad swoimi wydatkami

Unikasz długów

POZYTYWNI W KONTAKCIE
Co zawiera pozytywna informacja gospodarcza?

Dane dotyczące Dostawcy

Dane dotyczące podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie

Łączną kwotę i walutę zobowiązania

Datę wymagalności zobowiązania oraz jego spełnienia

POZYTYWNI W KONTAKCIE
Dołącz do programu!

Pilnuj terminów płatności za faktury i inne zobowiązania, aby poprosić nas o pozytywny wpis do BIG-u

Wydrukuj Upoważnienie o przekazywaniu pozytywnej informacji gospodarczej – BIG

Uzupełnij dokument

Podpisz się!

Wyślij na nasz adres siedziby głównej

Zyskaj POZYTYWNĄ INFORMACJĘ GOSPODARCZĄ!

OTRZYMAJ CERTYFIKAT

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem:
www.big.pl/igpozytywna_konsument

DOŁĄCZ DO PROGRAMU
POZYTYWNI W KONTAKCIE