Zapraszamy do programu
POZYTYWNI W KONTAKCIE
Zyskaj zaufanie kontrahentów z Pozytywną Informacją Gospodarczą

Pozytywna Informacja Gospodarcza to wpis do Bazy BIG – KRD BIG, zawierający informację, że jesteś godnym zaufania kontrahentem i zawsze terminowo regulujesz swoje zobowiązania.

W Polsce informacje pozytywne są gromadzone i udostępniane w biurach informacji gospodarczej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. art. 18 ust. 1 pkt. 2 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2017 poz. 1876). Jednym z biur informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia informacje pozytywne jest KRD BIG S.A..
Co Ci daje Pozytywna Informacja Gospodarcza?

Stajesz się godnym zaufania Klientem dla Usługodawców

Łatwiej negocjujesz warunki i umowy z bankami czy nowymi dostawcami

Budujesz pozytywną historię płatniczą

Masz kontrolę nad swoimi wydatkami

Unikasz długów

Co zawiera pozytywna informacja gospodarcza?

Dane dotyczące Dostawcy

Dane dotyczące podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie

Łączną kwotę i walutę zobowiązania

Datę wymagalności zobowiązania oraz jego spełnienia

POZYTYWNI W KONTAKCIE
Dołącz do programu!

Pilnuj terminów płatności za faktury i inne zobowiązania, aby poprosić nas o pozytywny wpis do BIG-u

Wydrukuj Upoważnienie o przekazywaniu pozytywnej informacji gospodarczej – BIG

Uzupełnij dokument

Podpisz się!

Wyślij na nasz adres siedziby głównej

Zyskaj POZYTYWNĄ INFORMACJĘ GOSPODARCZĄ!

OTRZYMAJ CERTYFIKAT

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem:
www.big.pl/igpozytywna_konsument

DOŁĄCZ DO PROGRAMU