Oprogramowanie do obsługi Klientów sklepów internetowych.

Zbuduj profesjonalny dział telesprzedaży i obsługi Klienta w oparciu o nowoczesny system Contact Center.

.

Nisko oceniana jakość obsługi Klienta, a w konsekwencji – utrata potencjalnych i istniejących Klientów

Nisko oceniana jakość obsługi Klienta, a w konsekwencji – utrata potencjalnych i istniejących Klientów

Rozwiązanie: profesjonalizacja procesów obsługi

🔘   Otwórz swój sklep na komunikację wielokanałową
🔘   Uszczelnij system, zbieraj wszystkie interakcje z Klientem w jednej aplikacji
🔘   Zaprojektuj profesjonalne menu głosowe IVR i przekierowania połączeń
🔘   Nagrywaj i analizuj rozmowy w celach szkoleniowych
🔘   Zarządzaj profesjonalnie zespołem Biura Obsługi

.

Problemy z szybkością i terminowością obsługi zgłoszeń, zapytań i reklamacji obniżają oceny jakości obsługi Klienta

Problemy z szybkością i terminowością obsługi zgłoszeń, zapytań i reklamacji obniżają oceny jakości obsługi Klienta

Rozwiązanie: automatyzacja za pomocą systemu do obsługi zgłoszeń

🔘   Automatycznie generuj i archiwizuj tickety Klientów
🔘   Automatycznie rozdzielaj zgłoszenia do wolnych konsultantów
🔘   Twórz zaawansowane reguły obiegu informacji (Workflow) i powiadomień
🔘   Śledź statusy wszystkich zgłoszeń aż do ich zamknięcia
🔘   Zadbaj o zachowanie terminów reklamacji i zwrotów

Rozwiązanie: automatyzacja za pomocą systemu do obsługi zgłoszeń

🔘   Automatycznie generuj i archiwizuj tickety Klientów
🔘   Automatycznie rozdzielaj zgłoszenia do wolnych konsultantów
🔘   Twórz zaawansowane reguły obiegu informacji (Workflow) i powiadomień
🔘   Śledź statusy wszystkich zgłoszeń aż do ich zamknięcia
🔘   Zadbaj o zachowanie terminów reklamacji i zwrotów

.

Ograniczona wiedza o poziomie skuteczności podejmowanych działań

Ograniczona wiedza o poziomie skuteczności podejmowanych działań

Rozwiązanie: Monitorowanie zespołów i analiza danych

🔘   Generuj raporty z kampanii sprzedażowych, obsługowych, kanałów komunikacji
🔘   Wychwytuj trendy, odchylenia i wykorzystuj szanse na rozwój
🔘   Rozliczaj pracę zespołów oraz poszczególnych konsultantów
🔘   Stale podnoś efektywność sprzedaży i poziom obsługi Klienta

.

.

Kanały komunikacji

Telefon

SMS

Email

Chat

.

Podstawowe funkcje

Centrala IVR

Zarządzanie zespołem

Mini CRM i Raporty

Nagrywanie rozmów

.

Moduł zarządzania zgłoszeniami

Automatyczne tworzenie ticketów

Zarządzanie obiegiem informacji

Automatyczne powiadomienia

Raporty statusów zgłoszeń

.

.