Oprogramowanie do obsługi Klienta dla firm produkcyjnych

Zbuduj profesjonalny dział Biura Obsługi Klienta, Serwisu, Zamówień, Reklamacji

PRODUKCJA

.

Podnieś jakość obsługi Klienta dzięki profesjonalizacji procesów

⚫️   Otwórz swoją firmę na komunikację wielokanałową
⚫️   Uszczelnij system, zbieraj wszystkie interakcje z Klientem w jednej aplikacji
⚫️   Zaprojektuj centralę IVR i przekierowania telefonów
⚫️   Nagrywaj i analizuj rozmowy w celach szkoleniowych
⚫️   Zarządzaj profesjonalnie zespołem Biura Obsługi

PRODUKCJA

.

PRODUKCJA

Obsługuj zgłoszenia i procesy dzięki systemowi do zarządzania zgłoszeniami

⚫️   Automatycznie generuj i archiwizuj tickety Klientów
⚫️   Automatycznie rozdzielaj zgłoszenia do wolnych konsultantów
⚫️   Twórz zaawansowane reguły obiegu informacji (Workflow) i powiadomień
⚫️   Śledź statusy wszystkich zgłoszeń aż do ich zamknięcia
⚫️   Zadbaj o zachowanie terminów reklamacji i zwrotów

Obsługuj zgłoszenia i procesy dzięki systemowi do zarządzania zgłoszeniami

⚫️   Automatycznie generuj i archiwizuj tickety Klientów
⚫️   Automatycznie rozdzielaj zgłoszenia do wolnych konsultantów
⚫️   Twórz zaawansowane reguły obiegu informacji (Workflow) i powiadomień
⚫️   Śledź statusy wszystkich zgłoszeń aż do ich zamknięcia
⚫️   Zadbaj o zachowanie terminów reklamacji i zwrotów

PRODUKCJA

.

Analizuj dane i podejmuj decyzje właściwe biznesowe

⚫️   Generuj raporty z kampanii sprzedażowych, obsługowych, kanałów komunikacji
⚫️   Wychwutuj trendy, odchylenia i szanse rozwoju
⚫️   Rozliczaj pracę zespołów oraz poszczególnych konsultantów
⚫️   Stale podnoś efektywność sprzedaży i poziom obsługi Klienta
⚫️   Ogranicz ryzyko błędów wskutek niezachowania terminów

PRODUKCJA

.

.

Kanały komunikacji

Telefon

SMS

Email

Chat

PRODUKCJA
PRODUKCJA

.

Podstawowe funkcje

Centrala IVR

Zarządzanie zespołem

Mini CRM i Raporty

Nagrywanie rozmów

PRODUKCJA
PRODUKCJA

.

Poproś o wycenę

Zostaw dane kontaktowe, aby otrzymać szczegółową ofertę cenową

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej na podany numer telefonu lub e-mail.

Klikając  „Pobierz Ofertę" oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.