Archiwum wpisów

Baza wiedzy – Preview dialing

Preview dialing System wyświetla agentowi kolejny rekord z bazy. Agent sam decyduje, czy chce dzwonić do wskazanego klienta, czy przejść do kolejnego rekordu oraz jak długo (bądź krótko) chce zapoznawać się z wyświetlonymi informacjami na temat tego klienta i przygotowywać do rozmowy. Gdy agent jest gotowy, klika numer telefonu na ekranie komputera. Czeka, gdy numer jest wydzwaniany i ręcznie sam kończy połączenie, w wypadku poczty głosowej, nie odebrania połączenia czy zajętości numeru.   Przydatne artykuły: Efektywne wybieranie numeru – preview, progressive czy predictive?

Baza wiedzy – Predictive dialing

Predictive dialing Tryb, w którym system uczy się tempa pracy i dostępności poszczególnych agentów i na tej podstawie sam określa moment wydzwaniania kolejnego numeru telefonu. Agenci nie mają możliwości decydowania, na które numery oraz kiedy ma nastąpić połączenie. Wydzwanianie następuje w momencie, gdy prawdopodobnie za chwilę jeden z agentów będzie dostępny, czyli jeszcze w trakcie trwania poprzedniej rozmowy.   Przydatne artykuły: Predictive dialing – jak wybrać najlepszy Efektywne wybieranie numeru – preview, progressive czy predictive?

Baza wiedzy – Progressive

Progressive Progresywne wybieranie numerów. Agent nie ma możliwości pominięcia danego numeru telefonu i nie decyduje, w którym momencie ma rozpocząć się wydzwanianie – czas na zapoznanie się z danymi klienta jest z góry ustalony w systemie przez administratora i po jego upłynięciu, następuje wydzwonienie kolejnego numeru. Podobnie jak w trybie preview, agent sam ręcznie kończy połączenia nieodebrane, do poczt głosowych czy na numery zajęte.   Przydatne artykuły: Efektywne wybieranie numeru – preview, progressive czy predictive?

Baza wiedzy – Usługa powszechna 

Usługa powszechna  zestaw usług telekomunikacyjnych, które są i powinny być dostępne dla wszystkich abonentów  publicznych sieci telefonicznych na terytorium danego państwa. Usługi te muszą mieć przystępną cenę i odpowiednią jakość.

Baza Wiedzy – Ticketing system

Ticketing system System służący obsłudze zgłoszeń od Klientów. Poprzez dodawanie ticketów, czyli „karteczkami”, pomagającymi organizować pracę konsultantów. Część procesu zostaje także zautomatyzowana.