Sektor MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) 

 

Małym  lub średnim przedsiębiorstwem określa się firmę, która

  1. zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
  2. posiada roczny obrót nie przekraczający 50 milionów euro,
  3. całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.