Archiwum wpisów

Baza wiedzy

AMD (ang. answering machine detection) System  wykrywający pocztę głosową lub fax. Po wykryciu, że agent dodzwonił się na skrzynkę, połączenie zostaje automatycznie przerywane.

Baza wiedzy

Wirtualna centrala lub PBX (ang. private branch exchange) telefoniczny system obsługi klienta, który działa  na bazie inteligentnej chmury, czyli dysku internetowego.