Blog

Lepsza komunikacja z pacjentem w opiece medycznej. Oprogramowanie contact center.

Lepsza komunikacja z pacjentem to w tej chwili wyznacznik konkurencyjny wśród placówek medycznych. Bez względu na to czy mówimy o prywatnej czy państwowej opiece medycznej, podstawą w każdej placówce jest komunikacja. Rejestracja pacjentów wymaga bowiem odpowiedniej dostępności pracowników. Zgłoszenia odbywają się zarówno osobiście, jak i telefonicznie. W tym celu warto zadbać o odpowiednie oprogramowanie contact center medyczne dla przychodni.

Co zrobić, żeby zwiększyć zaufanie klienta? Krótki poradnik telemarketingowy

Zaufanie klienta, chcemy tego czy nie, będzie miarą naszych sukcesów, zwłaszcza jeżeli prowadzimy biznes także przez kanał internetowy. Amerykański psycholog Julian Rotter już w latach 60. XX w. określił zaufanie jako  jeden z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie grup społecznych. (Królik, 2015: s. 72) Jest więc ono niezbędne także w kontaktach z klientem.