Call Center – to miejsce, w którym konsultanci sprzedają produkty i usługi, ale także pomagają klientom w różnych sprawach. Mogą to być pytania, problemy czy po prostu potrzeba rozmowy i krótkiego objaśnienia. Czy to telefony, e-maile, czat czy wiadomości SMS– pracownicy Call Center są gotowi, by być pomocnymi na każdym kroku. Ale jak dowiedzieć się, czy Call Center pracuje tak, jak powinno? Tu właśnie wtedy pojawiają się liczby! Pozwalają one zobaczyć, czy pracownicy są szybcy, skuteczni i pomocni. Jakie są najważniejsze metryki sukcesu w Call Center? W tym artykule opiszemy, jakie dokładnie liczby są ważne i co nam mówią o tym, czy Call Center to prawdziwi mistrzowie pomocy.

Główne wskaźniki skuteczności Call Center

Czas Oczekiwania na Odpowiedź (AHT – Average Handling Time)

AHT to ważna metryka niezależnie od rodzaju Call Center. Określa ona średni czas, jaki pracownik Call Center potrzebuje, aby obsłużyć jedno połączenie od momentu odebrania przez niego rozmowy do jej zakończenia. Obejmuje on zatem czas, jaki pracownik spędza na rozmowie z klientem oraz ewentualny czas dodatkowy na wprowadzenie informacji do systemu lub inne czynności związane z obsługą klienta. Optymalizacja AHT jest ważna z tego względu, że krótszy czas oczekiwania na odpowiedź może poprawia jakość obsługi klienta.

Czas Oczekiwania w Kolejce (ASA – Average Speed of Answer)

Czas Oczekiwania w Kolejce to miara używana w call center, która określa średni czas, jaki klient musi poczekać w kolejce telefonicznej, zanim zostanie połączony z pracownikiem Call Center. ASA jest istotny, ponieważ długi czas oczekiwania może prowadzić do frustracji klientów, dlatego firmy starają się utrzymywać ten wskaźnik na jak najniższym poziomie, aby zapewnić bardziej efektywną i przyjemną obsługę klienta, a także trzyma w ryzach harmonogram Call Center nie tworząc kolejek i nadmiernych godzin pracy.

Wskaźnik Rozwiązanych Problemów (FCR – First Call Resolution)

Wskaźnik FCR to miara wykorzystywana w Contact Center, która określa, ile problemów klientów zostało rozwiązanych już przy pierwszym kontakcie telefonicznym (lub innym kanale komunikacji). Wysoki wskaźnik FCR jest pożądany, ponieważ oznacza, że pracownicy Call Center są kompetentni i skuteczni, co przekłada się na zadowolenie klientów. Wartość FCR mierzy, jak efektywnie firma radzi sobie z problemami klientów bez konieczności wielokrotnego kontaktowania się z nimi.

Koszty Call Center w chmurze

Wskaźnik Abonamentów (Churn Rate)

Churn Rate to miara używana przez firmy do monitorowania liczby klientów, którzy przestali korzystać z usług lub produktów firmy w określonym okresie( zazwyczaj miesiącu). Jest to istotne narzędzie do oceny utraty klientów. Wysoki wskaźnik churn oznacza niestety, że firma traci wielu klientów. Może to sygnalizować problemy, takie jak:

  • niezadowolenie klientów,
  • konkurencja, lub
  • problemy z jakością usług.

Firmy starają się zmniejszać churn rate, aby utrzymać swoją bazę klientów i osiągnąć stabilny wzrost.

Zadowolenie Klientów (CSAT – Customer Satisfaction)

CSAT, czyli Customer Satisfaction, to miara używana przez firmy do oceny, jak zadowoleni są ich klienci z usług, produktów lub doświadczeń oferowanych przez firmę. Zazwyczaj jest to badanie ankietowe, w którym klienci oceniają swoje doświadczenia na przykład w skali od 1 do 5 lub od 1 do 10. Wyższe oceny CSAT wskazują na większe zadowolenie klientów, co jest pożądane, ponieważ zadowoleni klienci są bardziej lojalni i mogą przyciągać nowych klientów przez pozytywne rekomendacje. Firmy prowadzące Contact Center starają się poprawiać swoje wyniki CSAT, aby zwiększyć satysfakcję klientów.

Wskaźnik Obsługiwanych Połączeń (SL – Service Level)

SL (Service Level) to miara używana w Call Center, która określa procentowy udział połączeń obsłużonych przez pracowników w określonym czasie.

Na przykład, wskaźnik SL może wynosić 90%, co oznacza, że 90% połączeń zostało obsłużonych w ustalonym czasie, a 10% mogło czekać dłużej. Jest to ważna metryka, ponieważ pomaga kontrolować jakość obsługi klienta i zapewnić, że większość połączeń jest obsługiwana w akceptowalnym czasie. Firmy dążą do utrzymania wysokiego wskaźnika SL, aby zapewnić satysfakcję klientów i efektywność operacyjną.

Wskaźnik Porzuconych Połączeń (Abandon Rate)

Abandon Rate to miara używana w call center, która określa procentowy udział połączeń, które klienci zrezygnowali z oczekiwania w kolejce i odrzucili połączenie zanim zostali obsłużeni przez pracownika Call Center.

Wysoki wskaźnik Abandon Rate może być problemem, ponieważ oznacza, że klienci są niezadowoleni z długiego czasu oczekiwania i rezygnują z próby kontaktu z firmą. Firmy starają się utrzymać niski poziom tego wskaźnika, aby zapewnić lepszą obsługę klienta i zminimalizować straty klientów.

Wskaźnik Współczynnika Konwersji (Conversion Rate)

Współczynnik Konwersji to wskaźnik używany w marketingu i e-commerce, który określa procentowy udział odwiedzających strony internetowej lub klientów, którzy wykonują pożądaną akcję, taką jak np.:

  • zakup produktu,
  • zapisanie się na newsletter, lub
  • wypełnienie formularza,

w stosunku do ogólnej liczby odwiedzających. Wyższy wskaźnik konwersji oznacza większą skuteczność w przekształcaniu odwiedzających w klientów lub wykonywanie pożądanych działań. To ważna metryka dla firm, które dążą do zwiększenia efektywności swoich działań marketingowych i sprzedażowych.

Wskaźnik Obsługi E-maili (Email Response Rate)

Wskaźnik Obsługi E-maili (Email Response Rate) to miara, która określa procentowy udział odpowiedzi na wysłane e-maile w ramach kampanii marketingowej lub obsługi klienta. Ten wskaźnik mierzy, ile osób lub firm odpowiedziało na e-maile w porównaniu do całkowitej liczby wysłanych wiadomości. Wyższy wskaźnik Response Rate oznacza większą aktywność odbiorców w odpowiedzi na e-maile, co może być ważne dla kampanii marketingowych i komunikacji z klientami. Firmy starają się zwiększać ten wskaźnik poprzez tworzenie atrakcyjnych i skutecznych wiadomości e-mail.

Wskaźnik Absencji Pracowników (Agent Absenteeism)

Wskaźnik Absencji Pracowników to miara, która określa procentowy udział czasu, w którym pracownicy Call Center nie są dostępni do pracy z powodu nieobecności, takich jak choroba, urlop, czy inne zwolnienia. Wyższy wskaźnik Absenteeism może wpłynąć negatywnie na wydajność i jakość obsługi klienta, ponieważ może prowadzić do braków w obsadzie i dłuższych czasów oczekiwania dla klientów. Firmy starają się monitorować i zarządzać tym wskaźnikiem, aby utrzymać skuteczną pracę Call Center.

Podsumowanie

Te liczby pokazują, czy Call Center pracuje dobrze. To takie jak wskazówki na zegarze – mówią, czy wszystko idzie sprawnie. Pamiętajmy, że dobre Call Center to zadowoleni klienci i pracownicy, którzy świetnie sobie radzą.

Tak więc, w świecie Call Center, liczby są jak magiczne szkło powiększające. Pozwalają zobaczyć, czy pracownicy są szybcy, skuteczni i pomocni. Czyli czy są superbohaterami obsługi klienta! W artykule dowiesz się, jakie dokładnie liczby są ważne i co nam mówią o tym, czy Contact Center to prawdziwi mistrzowie pomocy.

 

FAQ. Jakie są najważniejsze metryki sukcesu w Call Center?

Jakie są najważniejsze metryki sukcesu w Call Center? 

Czas Oczekiwania na Odpowiedź (AHT) to średni czas obsługi jednego połączenia od momentu odebrania rozmowy. Czas Oczekiwania w Kolejce (ASA) mierzy średni czas, jaki klient musi poczekać w kolejce przed połączeniem z pracownikiem. Wskaźnik Rozwiązanych Problemów (FCR) pokazuje, ile problemów klientów jest rozwiązywanych już przy pierwszym kontakcie.

Dlaczego Czas Oczekiwania na Odpowiedź (AHT) jest ważny? 

Krótszy AHT oznacza krótszy czas oczekiwania klienta, co poprawia jakość obsługi klienta.

Czym jest Wskaźnik Abonamentów (Churn Rate)? 

Churn Rate to miara, która pokazuje, ile klientów przestało korzystać z usług firmy w określonym okresie, co może sygnalizować problemy w obsłudze klienta lub konkurencję.

Jakie jest znaczenie Zadowolenia Klientów (CSAT)? 

CSAT to miara zadowolenia klientów z usług lub produktów firmy, wyższy wynik oznacza większe zadowolenie klientów.

Co to jest Wskaźnik Obsługiwanych Połączeń (SL) i dlaczego jest ważny? 

SL to procent połączeń obsłużonych w określonym czasie, ważny dla jakości obsługi klienta i efektywności Call Center.