Focus Telecom razem z wykładowcami Wydziału Matematyki i Informatyki serdecznie zaprasza studentów na przedmiot Środowisko wielokanałowej platformy komunikacyjnej. 

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Celem jest przekazanie wiedzy na temat budowania aplikacji internetowych przy wykorzystaniu NodeJS, Angular i Websockets. Ponadto pokazany będzie deployment i monitoring usług przy wykorzystaniu Vagrant, Ansible i PM2. Dodatkowo studenci zbudują platformę do wielokanałowej komunikacji, z której będą potrafili nawiązać rozmowę tekstową (chat) i telefoniczną.

Student przygotowuje 3 projekty częściowe (frontend, usługa REST, kontener zawierający frontend i usługę).

Przedmiot kończy się projektem zaliczeniowym, obejmującym wszystkie części.

Ćwiczenia odbywają się w semestrze letnim w tym roku akademickim w wymiarze 14 godzin.

 

? Prezentacja Systemu Ticketowego i Workflow

Plan prezentacji:
✔️ Głowne problemy zarządzania zgłoszeniami od Klientów
✔️ Narzędzie do automatyzacji i procesowania obsługi zgłoszeń (ticketing, workflow)
✔️ Podstawowe KPI do monitoringu efektywności procesów
✔️ Case study wdrożenia systemu ticketowego w dziale BOK

? Systemy Ticketowe i Workflow Dla Firm
Managerowie BOK, działu Serwisu często borykają się z problemami kadrowymi, brakiem skutecznych narzędzi do monitoringu czasu i jakości wykonywanej pracy. Z pomocą przychodzi jednak technologia…

Zapisy na bezpłatną prezentację