Omnichannel marketing pojawił się w odpowiedzi na rosnące wymagania konsumenckie i zmienia on rzeczywistość zarówno komunikacyjną, jak i marketingową. Nie są to puste słowa – statystyki nie kłamią!

Firmy, które wprowadziły strategię omnichannel, mogą liczyć na większą lojalność klientów ze względu na bardziej spersonalizowaną i lepszą komunikację.Według raportu Marketing Trends across Retail and Consumer Goods, (2018) przeprowadzonego na zlecenie firmy Salesforce, na zindywidualizowaną komunikację liczy aż 75% respondentów. Z kolei aż 65% zadeklarowało, że spersonalizowane komunikaty marketingowe zwiększają ich lojalność wobec marki. To zaś w prosty sposób przekłada się na zyski firmy. Organizacje, które korzystają z omnichannel marketing mogą pochwalić się zarobkami większymi o 91% w skali roku. (emarsys.com, 2016)

Personalizacja komunikacji kluczem do sukcesu

Spersonalizowana komunikacja zatem pracuje bezpośrednio na dobre relacje z klientami. Te zaś są niezbędne w marketingu, w którym coraz częściej wykorzystuje się rozwiązania omnichannelowe. Umożliwia to dialog z klientem oraz stworzenie oferty dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Dotychczasowe działania digital marketingu opierały się na  jednostronnych komunikatach, jak np. reklamy, strona www, eventy, ale także telemarketing. Obecnie tego typu “bombardowanie” może przynosić raczej straty niż zyski, ponieważ irytuje i zniechęca odbiorców.

W związku z tym komunikacja omnichannel często wchodzi w fuzję z digital marketingiem, dając w efekcie omnichannel marketing. W ten sposób możliwe jest budowanie customer experience, czyli doświadczenia klienta, uspójniającego działania marketingowe i komunikację oraz wykorzystywanie odpowiednich narzędzi do mierzenia efektywności tych działań.

Marketing Automation. Czy warto?

Jedną ze strategii jest połączenie swoich systemów do komunikacji z klientem z systemem Marketing Automation. Dla pełnej optymalizacji działań. Narzędzia Marketing Automation pozwalają na zbieranie danych o zachowaniu i zwyczajach zakupowych klientów – za pomocą śledzenia ich wejść na strony www i monitorowania ich zachowań za pomocą plików cookie. Tak pozyskane dane mogą być później wykorzystywane do prowadzenia omnichannelowych kampanii marketingowych, możliwie najlepiej dostosowanych do potrzeb klientów. Dzięki temu analiza informacji i procesów oraz duża część działań związanych ze sprzedażą mogą zostać zautomatyzowane.

Dla kogo jest automatyzacja marketingu?

Automatyzacja marketingu jest skuteczną strategią dla wszystkich, nie tylko dla firm z branży B2B. Współczesne podejście do marketingu to oszczędność czasu i środków oraz rzetelna analiza informacjami o kliencie, jakimi dysponujemy w procesach obsługi i sprzedaży. Takie podejście potrzebne jest nie tylko w dużych firmach, ale także w mniejszych, dla których automatyzacja procesów oznacza optymalne wykorzystanie często skromnych zasobów.

Na jakie efekty możesz liczyć?

Efekty, jakich możemy oczekiwać po wdrożeniu narzędzi Marketing Automation to:

  • większa liczba pozyskiwanych leadów dzięki spersonalizowanej wielokanałowej komunikacji
  • nawiązanie i podtrzymanie jakościowych relacji z klientami poprzez dostarczanie im realnej wartości
  • optymalizacja działań – zmniejszenie kosztów i zwiększenie skuteczności kampanii
  • możliwość badania skuteczności przeprowadzanych działań
  • ścisła współpraca działu marketingu i sprzedaży – optymalizacja procesów i komunikacji wewnątrz firmy.

Omnichannel marketing polega zatem na dostosowaniu komunikatów do odbiorcy przy wykorzystywaniu wielokanałowej komunikacji. Zamienia on obsługę Klienta w formę marketingu firmy i element jej wizerunku. Jego stosowanie jest zatem przyszłością contact center i może także wpłynąć na zmiany w telemarketingu.

Źródła:

Czym naprawdę jest marketing automation?

The differences between multichannel and omnichannel marketing