Business Process Management (BPM)

Zarządzanie procesami biznesowymi. Polega na optymalizacji procesów w organizacji.

Proces jest czynnością rutynową i ciągłą. Jej przebieg może zostać zwizualizowany poprzez mapowanie lub modelowanie. Innym istotnym terminem w BPM jest także workflow, czyli przepływ informacji pomiędzy pracownikami uczestniczącymi w procesie.

 

Przydatne artykuły:

Procesy biznesowe – co to jest i jak je wykorzystać w małej firmie?

Trendy w komunikacji biznesowej – zunifikowane narzędzie

Automatyzacja procesów biznesowych kluczem do sukcesu w obsłudze klienta