Automatyczna obsługa

dzwoniących przez system

zapowiedzi głosowych (IVR)

Funkcja IVR (ang. Interactive Voice Response) pozwala przeprowadzić automatyczną rozmowę, bez konieczności angażowania konsultantów na wstępnym jej etapie.

System “prowadzi” interaktywną rozmowę z dzwoniącym, który wybiera kolejno odpowiedzi spośród opcji oferowanych w zapowiedziach głosowych. Następnie osoba dzwoniąca jest przekierowywana do odpowiedniego konsultanta.

Jak to działa?

               

Może zainteresuje Cię również