Chat with us, powered by LiveChat

Automatyczna obsługa

dzwoniących przez system

zapowiedzi głosowych (IVR)

Funkcja IVR (ang. Interactive Voice Response) pozwala przeprowadzić automatyczną rozmowę, bez konieczności angażowania konsultantów na wstępnym jej etapie.

System “prowadzi” interaktywną rozmowę z dzwoniącym, który wybiera kolejno odpowiedzi spośród opcji oferowanych w zapowiedziach głosowych. Następnie osoba dzwoniąca jest przekierowywana do odpowiedniego konsultanta.

Jak to działa?

    arrow-pointing-to-right        arrow-pointing-to-right   

Może zainteresuje Cię również