Focus Telecom > Szablony > UMOWA SLA – Service Level Agreement

Pobierz wzór umowy SLA, który:

zawiera definicję SLA, wyjaśnienie jej celu i opis tego, jak powinna wyglądać, a także wzorcowe klauzule, które można wykorzystać przy tworzeniu umowy SLA dla firmy, pozwoli łatwo stworzyć dopasowaną do Twojej firmy umowę SLA, pozwoli stworzyć wysokiej jakości dokument, zgodny z biznesowym know-how, uchroni firmę przed nienależytym poziomem świadczenia usług IT.