Krótsze oczekiwanie na

połączenie, nadawanie

priorytetów dzwoniącym

dzięki kolejkowaniu połączeń

Funkcja kolejkowania połączeń pozwala ustalić, które połączenia będą traktowane jako priorytetowe, informuje klienta, które miejsce w kolejce zajmuje i ile czasu szacunkowo będzie oczekiwał na połączenie z konsultantem, a także przekierowuje połączenie do odpowiednich osób, nawet jeśli są w innych działach lub pracują poza biurem.

Kolejkowanie połączeń gwarantuje więcej odebranych połączeń, mniejszą irytację dzwoniących, szybszą obsługę oraz krótsze oczekiwanie na połączenie.

Jak to działa?

    arrow-pointing-to-right        arrow-pointing-to-right        arrow-pointing-to-right   woman-with-headset

Może zainteresuje Cię również