Chat with us, powered by LiveChat

Pobierz bezpłatny ebook

O czym piszemy

Czy Twoja firma jest przygotowana na zmiany w ustawie o prawach konsumenta?

Czy wiesz, że połączenia telefoniczne oraz mailingi bez zgody odbiorcy są niezgodnie z prawem i mogą kosztować Twoją firmę nawet 10% przychodu? Ebook ma na celu ukazanie problemów i zagrożeń związanych ze zmianami i ich skuteczne rozwiązanie za pomocą platformy Focus Contact Center.

Czy wiesz, że połączenia telefoniczne oraz mailingi bez zgody odbiorcy są niezgodnie z prawem i mogą kosztować Twoją firmę nawet 10% przychodu?

Ebook ma na celu ukazanie problemów i zagrożeń związanych ze zmianami i ich skuteczne rozwiązanie za pomocą platformy Focus Contact Center.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy bloki tematyczne:

  • Focus Contact Center SKUTECZNYM SPOSOBEM NA DOSTOSOWANIE SIĘ DO WYMOGÓW USTAWY
  • Proces skutecznego zawierania umowy przez telefon
  • Jak uchronić swoją firmę przed stratą 10% rocznych przychodów?

O Focus Telecom

Focus Telecom Polska oferuje systemy do komunikacji biznesowej, świadczone w modelu chmury obliczeniowej (cloud software). Autorskie oprogramowanie Focus Contact Center wykorzystywane jest w sprzedaży, obsłudze klientów oraz zarządzaniu (komunikacja wewnętrzna i zarządzanie personelem).

Z ebooka dowiesz się: jak zmieniła się ustawa o ochronie danych konsumentów, w jaki sposób zawierać umowę przez telefon aby zabezpieczyć interesy własne i klienta, jak ustrzec się przed nałożeniem kary na firmę i starty 10% rocznych przychodów, jaka jest interpretacja prawna ustawy od jednej z najlepszych kancelarii w Warszawie i wiele więcej.

Fragment e-booka

Dnia 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. W dużym stopniu dotknęła ona firmy, które za pomocą telefonu prowadzą działania marketingu bezpośredniego. Zmiany zostały wprowadzone także do ustawy Prawo Telekomunikacyjne, z której – dla przypomnienia – wynika zakaz używania automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia działań marketingowych. Znowelizowany artykuł 172 Prawa telekomunikacyjnego zakazywać będzie również używania tzw. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych bez wcześniejszej zgody odbiorców, z którymi się kontaktujemy. W zakres zakazu będą zatem wchodzić  połączenia telefoniczne, automatyczne  jak i niezautomatyzowane, wysyłanie wiadomości SMS i MMS oraz wiadomości e-mail. Takie działania będą niezgodne z prawem.

Treść art. 172 ust 1 PT po nowelizacji będzie następująca:
„Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę”.

AUTOMATYCZNY SYSTEM WYWOŁUJĄCY – system techniczny służący do przekazywania komunikatów indywidualnym odbiorcom bez bezpośredniego udziału człowieka. Dzieje się tak za pomocą odpowiednio zaprogramowanych urządzeń przyłączonych do sieci telekomunikacyjnej.

WARTO ZATEM WSPOMNIEĆ, czym są telekomunikacyjne urządzenia końcowe. To urządzenia telekomunikacyjne, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci, czyli np. telefon, komputer lub tablet.

Focus Contact Center SKUTECZNYM SPOSOBEM NA DOSTOSOWANIE SIĘ DO WYMOGÓW USTAWY

STARAJĄC SIĘ WYJŚĆ NAPRZECIW problemom jakie wprowadza nowelizacja, Focus Telecom Polska dostosowuje funkcjonalności systemu Focus Contact Center do zaistniałych potrzeb klientów.

ABY UMOWA była wiążąca, zawieranie umowy na odległość z klientem przez telefon, komputer  i inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe następuje według powielanego schematu.

 

Proces skutecznego zawierania umowy przez telefon

(szczegóły w treści e-booka)

Aby ostatecznie nastąpiło zawarcie umowy, która będzie wiążąca należy:

  • wysyłać umowę mailem do klienta, a następnie uzyskać jej akceptację w drodze odpowiedzi zwrotnej. Mail rejestruje się w systemie Focus Contact Center i automatycznie zmienia status zamówienia na zaakceptowany, gdy konsument odpowie, że zgadza się na warunki umowy. Wiadomość mail przechowywana jest na dyskach twardych.
  • lub automatyczne wydrukować umowę w formie papierowej i wysłać ją do klienta. Wówczas przyszły nabywca  musi odesłać zaakceptowaną umowę na trwałym nośniku.

REKLAMACJA

Czy wiesz, że brak odpowiedzi na reklamację jest równoznaczny z jej akceptacją?

ISTOTNYM ARTYKUŁEM ustawy, o którym należy bezwzględnie pamiętać,  jest zapis, iż brak odpowiedzi na reklamację związaną z wadą nabytego produktu  w ciągu 14 dniu od jej zgłoszenia, równoznaczny jest z jej akceptacją.

USTAWA ZACHĘCA  do budowania formularzy reklamacyjnych na stronach internetowych firm, jednak każ- da inna forma jej zgłoszenia telefon, mail, chat, sms, list tradycyjny, fax również powinny być akceptowane.

 

Rozwiązanie Focus Contact Center zapewnia:

Reklamacja skierowana do firmy poprzez dowolny kanał komunikacji, jest odnotowywana i  zapisywana przez system   – wiadomość zostanie dostarczona do aktywnego konsultanta, który ma fizyczną możliwość jej odebrania i obsłużenia.

Rejestracja zgłoszenia: w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych,  cała rozmowa lub treść informacji zarejestrowana będzie na trwałym nośniku (twardym dysku) w postaci nagrania rozmowy lub treści wiadomości z takimi danymi jak nr telefonu, mail, adres IP oraz dane osobowe konsultanta, który obsługiwał dane zgłoszenie.

Przeterminowanie zgłoszenia: system przypomina o upływają- cym terminie na rozpatrzenie reklamacji

Automatyczna odpowiedź, która chroni przed ewentualnymi stratami: jeśli do 13-go dnia od dnia  zgłoszenia reklamacji, żaden konsultant nie odpisał klientowi, to system Focus Contact Center w celu zabezpiecza interesów przedsiębiorcy może wysłać automatyczną odpowiedź z informacją o przedłużeniu czasu potrzebnego na weryfikację, co daje firmie kolejne dni na jej rozpatrzenie.