Zobacz video
Zamów demo

Sprzedawaj więcej,
obsługuj lepiej
z Focus Contact Center

wielokanałową platformą komunikacyjną.

Innowacyjnym i intuicyjnym w użyciu narzędziem,

które wprowadzi Twój biznes na wysokie obroty!

Focus Contact Center - wielofunkcyjny system do obsługi klienta

Interaktywny interfejs systemu Focus Contact Center – najedź kursorem na wybrany element

MULTICHANNEL CONTACT CENTER

FUNKCJE FOCUS CONTACT CENTER

Zarządzanie sprzedażą (komunikacja wychodząca - outbound)

Wielokanałowa, wielofuncyjna i intuicyjna w obsłudze platforma do skutecznej realizacji kampanii wychodzących - telesprzedaży, kampanii informacyjnych, windykacji, call center, badań marketingowych itp. Pozwala osiągać doskonałe wyniki w każdym projekcie wychodzącym.

Więcej >

Dlaczego warto korzystać?

 • Docieraj do większej liczby klientów.
 • Szybko odpowiadaj na zapytania.
 • Obsługuj wszystkie kanały komunikacji z potencjalnymi klientami.
 • Efektywnie wykorzystuj czas pracy handlowców.
 • Ustalaj priorytety sprzedażowe.
 • Łatwo planuj dalszą komunikację z klientem dzięki systemowi podsumowań wyników kontaktu.

Główne funkcje

 • Integracja komunikacji z klientem z różnych kanałów (tel, e-mail, SMS, czat, www, fax2mail) – wspólna baza danych i historii kontaktów
 • Tryby wydzwaniania – zróżnicowanie wariantów dla podniesienia efektywności kampanii:
  – ręczne: prosty (ang. plain) i współdzielony (ang. shared base)
  – automatyczne: z podglądem (ang. preview), progresywne (ang. progressive), półprogresywne (ang. half-progressive), programowane (ang. predictive)
 • Skrypter – narzędzie ułatwiające tworzenie i konfigurację scenariusza rozmowy
 • Wielokampaniowość z opcją priorytetowania wybranych kampanii
 • Możliwość sprawdzania aktywności numeru GSM (ang. HLR)
 • Klasyfikowanie połączeń, czyli przypisywanie wyniku do każdego kontaktu do automatycznego zaplanowania dalszej komunikacji
 • Raporty pełnoekranowe (ang. wallboard) – statystyki realizacji celów kampanii, aktualizowane w czasie rzeczywistym i wyświetlane na dużym ekranie – funkcja motywacyjna dla zespołu agentów
 • Generowanie raportów pod kątem celów sprzedaży i wydajności agentów
 • Rejestracja rozmów z możliwością ich oceny, zarządzanie nagraniami

Obsługa klienta (komunikacja przychodząca - inbound)

Zintegrowane środowisko do obsługi połączeń przychodzących, e-maili, wiadomości z formularzy www, czatu i sms-ów. Kompleksowo usprawnia obsługę zgłoszeń od klientów, prowadzenie infolinii handlowej, helpdesk. Zapewnia skrócenie czasu obsługi klienta oraz wzrost efektywności pracy przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystanych zasobów.

Więcej >

Dlaczego warto korzystać?

 • Podnieś satysfakcję klientów – szybciej rozwiązuj ich problemy.
 • Umożliw klientom kontakt przy użyciu dowolnego kanału (tel, e-mail, SMS, czat, www, fax2mail).
 • Nie trać klientów – rejestruj wszystkie próby kontaktu i dzięki systemowi automatycznie reaguj na nie.
 • Buduj wiedzę o klientach i korzystaj z niej.
 • Łatwo planuj dalszą komunikację z klientem dzięki systemowi klasyfikatorów.

Główne funkcje

 • Integracja komunikacji z klientem z różnych kanałów (tel, e-mail, SMS, czat, www, fax2mail) – wspólna baza danych i historii kontaktów.
 • Przyjazny, choć zaawansowany system zapowiedzi głosowych (ang. IVR).
 • Kolejkowanie połączeń:
  proste: liniowe, losowe, wg liczby odebranych, ringall
  zaawansowane: wg umiejętności agentów, wg ważności rekordów, przelewowe
 • Utrzymywanie relacji – przekazywanie rekordu do agenta, który ostatnio komunikował się z klientem
 • Klasyfikowanie połączeń do automatycznego zaplanowania dalszej komunikacji
 • Wielokampaniowość z opcją priorytetowania wybranych kampanii.
 • Oddzwonienia automatyczne po nieudanych próbach kontaktu ze strony klienta – aby nie stracić żadnego klienta.
 • Automatyczne ankiety jakości usług (ang. PCS – Post Call Surveys).
 • Generowanie predefiniowanych i samodzielnie definiowanychraportów.
 • Rejestracja rozmów z możliwością ich oceny, zarządzanie nagraniami.

Funkcje Focus Contact Center

Wielokanałowość (ang. multichannel)

Umożliwia komunikację z klientami przy wykorzystaniu dowolnego, dobranego do preferencji klientów i rodzaju projektu, kanału komunikacji: telefonicznego, e-mail, sms, czatu, formularzy www oraz fax2mail.

System zapowiedzi głosowych (ang. IVR)

System umożliwiający automatyczną obsługę osoby dzwoniącej dzięki dokonywanym przez nią wyborom spośród opcji oferowanych w zapowiedziach głosowych, a następnie jej przekierowanie do właściwego konsultanta.

Skrypter

Narzędzie ułatwiające tworzenie i konfigurację scenariusza rozmowy, przypisanego do konkretnej kampanii, zarówno w ruchu przychodzącym (ang. inbound), jak i wychodzącym (ang. outbound).

Predictive Dialing (programowane wybieranie numerów)

Jest to tryb wybierania numerów, w którym system uczy się tempa pracy i dostępności poszczególnych agentów i na tej podstawie sam określa moment wydzwaniania kolejnego numeru telefonu. Wydzwanianie następuje w momencie, gdy prawdopodobnie za chwilę jeden z agentów będzie dostępny, czyli jeszcze w trakcie trwania poprzedniej rozmowy.

Praca wielokampaniowa i priorytetowanie kampanii

Focus Contact Center umożliwia pracę w wielu kampaniach jednocześnie, bez konieczności ręcznego wskazywania, do której kampanii należy aktualnie obsługiwany rekord.

Priorytetowanie kampanii to możliwość określenia pierwszeństwa obsługi rekordów z danej kampanii i dodatkowo doprecyzowania, które rekordy z danej kampanii są szczególnie ważne w szybkiej obsłudze.

Serwer nagrań

Rejestracja rozmów telefonicznych umożliwia dokonywanie szczegółowych ocen i analiz jakości pracy agentów, określenie kierunków koniecznych usprawnień oraz pogłębione badanie jakości skryptu. Nagrania można grupować wg użytkowników, kampanii oraz własnych dodatkowo nadanych tagów, np. związanych z wynikami rozmów, grupami agentów, czasem trwania itp.

Utrzymanie relacji

Utrzymanie relacji opiera się na zindywidualizowanej obsłudze klienta. System w pierwszej kolejności przekazuje sprawę danego klienta (połączenie telefoniczne, e-mail, czat) do obsługi przez agenta, który ostatnio kontaktował się z tym klientem.

Kolejkowanie połączeń

Zbieranie i przekazywanie do agentów połączeń przychodzących według ściśle określonych przez użytkownika reguł i priorytetów np. kierowanie połączeń do agentów, którzy posiadają określone umiejętności, kolejki do obsługi sytuacji awaryjnych, np. zbyt długiego czas oczekiwania…

Post Call Survey (automatyczne ankiety jakości usług)

Automatyczne ankiety służą zbieraniu od klientów opinii na temat jakości obsługi. Opinie klientów są wykorzystywane przy projektowaniu procesów służących poprawie jakości pracy, przy szkoleniach oraz przy prezentacji raportu z realizacji projektu zleceniodawcom.

HLR

Sprawdzanie aktywności i poprawności numerów GSM w bazie HLR (czyli w Rejestrze Abonentów Macierzystych, ang. Home Location Register). HLR w Focus Contact Center umożliwia zarówno automatyczne, jak i ręczne sprawdzanie poprawności numerów, zarówno pojedynczych rekordów, jak i całych baz danych. Błędne numery są blokowane.

Centralna baza danych

Zbiorcza baza danych ze wszystkich kampanii. Umożliwia wysoki stopień personalizacji w kontakcie z klientem, dzięki dostępności danych ze wszystkich kampanii, w których ten klient uczestniczył. Dostęp do takiej wiedzy pozwala na prowadzenie rzeczywiście skutecznych działań sprzedażowych czy windykacyjnych bądź sprawne załatwienie jego zgłoszenia.

Sześć trybów wybierania numeru telefonicznego

W telefonicznej komunikacji wychodzącej bardzo ważny jest właściwy dobór trybu wybierania numeru telefonicznego do rodzaju i celu kampanii. FCC daje możliwość wyboru między sześcioma trybami wybierania numeru: automatyczne (z podglądem, progresywne, półprogresywne, programowane) oraz ręczne (prosty lub współdzielny).

Wallboard (raporty pełnoekranowe) i monitoring

WALLBOARD – zestaw statystyk, aktualizowanych w czasie rzeczywistym, informujących o stopniu realizacji założeń kampanii.

MONITORING – administratorzy i nadzorcy mają możliwość stałego monitoringu agentów

Zamówienia

Gromadzenie w formie bazy danych informacji o wszystkich zamówieniach składanych przez każdego klienta w każdej kampanii. Możliwości konfiguracji obejmują asortyment sprzedawanych produktów, ich ceny, listę dostawców oraz indywidualnie nadawane rabaty.

Prosta integracja z zewnętrznymi systemami (API)

Focus Contact Center posiada rozbudowany interfejs programowania aplikacji API, dzięki któremu integracja z systemami wewnętrznymi klienta (CRM, ERP czy innymi) jest szybka i bezproblemowa.
Pełna lista funkcji Contact Center do wielokanałowej komunikacji z klientem

Jak to działa?

KOMPLETNE I ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE

Focus Contact Center to system informatyczny dedykowany organizacjom, które potrzebują kompletnych oraz wysoce elastycznych rozwiązań do wielokanałowej komunikacji. Inteligentne środowisko Focus Contact Center to sposób na efektywne realizowanie procesów sprzedażowych, obsługi klienta i przepływu wiedzy w całej organizacji.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Focus Contact Center jest autorskim rozwiązaniem inżynierów Focus Telecom Polska, dzięki czemu możemy zagwarantować dostosowanie jego funkcji do indywidualnych oczekiwań i potrzeb każdego Klienta. Jakie są potrzeby komunikacyjne Twojej firmy?

STAŁY ROZWÓJ

Platforma FCC jest stale rozwijana. Kilka razy w roku oferujemy naszym klientom nowe funkcje i opcje, tworzone na bazie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się zwyczaje i preferencje klientów ostatecznych.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Obsługa Focus Contact Center nie wymaga zaawansowanych umiejętności komputerowych - jest intuicyjna i jej opanowanie zabiera naprawdę niewiele czasu. Panel agenta ma przyjazny wygląd i również osoby bez wcześniejszego doświadczenia w pracy w call/contact center szybko uczą się posługiwania nim. Dostawca oprogramowania, Focus Telecom Polska, zapewnia też oczywiście szkolenia i stałe wsparcie dla użytkowników.

SZYBKOŚĆ WDROŻENIA

Implementacja platformy Focus Contact Center u klienta zajmuje czas od jednej doby do kilku dni. Tak krótki czas wdrożenia jest możliwy dzięki wykorzystaniu środowiska chmury obliczeniowej (u klienta nie następuje instalacja żadnych sprzętów), a także dzięki zaawansowanemu interfejsowi programowania aplikacji, który umożliwia łatwą integrację platformy z systemami klienta (np. CRM, ERP itp.).

SKALOWALNOŚĆ

FCC jest rozwiązaniem dostępnym w chmurze (ang. cloud computing), dzięki czemu w pełni skalowalnym (elastyczne dostosowanie liczby stanowisk komunikacyjnych do aktualnych potrzeb firmy). Klienci mogą w każdej chwili samodzielnie zwiększać lub zmniejszać liczbę stanowisk agentów. Dlatego też FCC jest odpowiednim narzędziem zarówno dla dużych firm, jak i dopiero startujących, dynamicznie rozwijających się firm małych i średniej wielkości.

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

FCC wykorzystuje technologie chmur cyfrowych i dzięki temu klienci nie muszą ponosić wysokich kosztów zakupu sprzętów (jak w przypadku rozwiązań stacjonarnych), kosztów utrzymania, napraw i modernizacji urządzeń, ich zasilania, administracji systemu, aktualizacji oprogramowania. Wszystkie te działania są po stronie dostawcy usługi.

NIEZAWODNOŚĆ

Dostawca platformy FCC odpowiada za ciągłość świadczenia usług i zapewnia użytkownikom FCC wsparcie techniczne według najwyższych standardów. Focus Telecom Polska oferuje swoim klientom 3 poziomy SLA (świadczenia usług wsparcia technicznego) i pomoc nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia roku (w zależności od uzgodnień).

PRZEWAGI DZIĘKI TECHNOLOGII

Platforma wykonuje samoczynnie działania na 3 warstwach: telekomunikacyjnej, logicznej i bazodanowej.

Automatyzacja zarządzania kontaktami z klientem

Na platformie FCC możesz samodzielnie zwiększać lub zmniejszać liczbę stanowisk agentów, w zależności od sytuacji w firmie.

Elastyczność i skalowalność - zawsze tyle, ile potrzebujesz

Bez kosztów tworzenia i obsługi infrastruktury, obsługi platformy, aktualizacji oprogramowania i SLA. Potrzebny tylko Internet.

Oszczędności - na starcie i w trakcie korzystania

Wdrożenie FCC trwa maks. kilka dni dzięki środowisku chmury i specjalnemu interfejsowi do integracji z innymi systemami.

Szybkość wdrożenia i konfiguracji

2 niezależne, certyfikowane centra kolokacji, codzienne backupy, zabezpieczenie dostępu IP, łącza 5 niezależnych operatorów.

Bezpieczeństwo

1) przez publiczny Internet, szyfrowane SSL (HTTPS), 2) przez VPN, 3) przez dedykowane łącza IP (do centrum kolokacji FCC).

Trzy tryby transmisji danych

Klient może korzystać z łączy kilku różnych operatorów i istniejącej numeracji tel. oraz łączy i numeracji od dostawcy FCC.

Współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi

INTEGRACJA I PARTNERZY

You only need Focus Contact Cener & an Internet connection. No hardware required 4.
You only need Focus Contact Cener & an Internet connection. No hardware required 4.
You only need Focus Contact Cener & an Internet connection. No hardware required 3.

Kontakt

TOMASZ PAPROCKI
Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacyjnej
Magdalena Będkowska
Kierownik Biura Obsługi Klienta
close-link
ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU