Chat with us, powered by LiveChat

Blog

Wdrożenie systemu CRM w firmie może przynieść jej duże korzyści bez względu na wielkość organizacji. Na pierwszym miejscu należy tu rzecz jasna podać poprawę relacji z Klientami, lepszą komunikację z nimi oraz sprawniejszą organizację pracy. Na tym jednak lista się nie kończy.

CRM zapewnia także przyspieszenie cyklu konwersji sprzedaży od 50%, co generuje większe zyski (poprzez zwiększenie przychodów firmy).  (Forrester Research, 2011, s. 3)

Dodatkowo wspomaga marketing i przynosi znaczne oszczędności. Wedle badania Forrester Research z 2011 roku była to kwota rzędu 200 000 dolarów. Wszystko za sprawą możliwości wglądu w czasie rzeczywistym w kampanie marketingowe  i lepsze zarządzanie nimi. (Forrester Research, 2011, s. 3)

 

 

Poprzez zwiększenie wydajności zaoszczędzono 16 godzin roboczych na miesiąc. Zapewniło to sprawniejsze raportowanie, konsolidacja danych oraz automatyzacja raportowania. (Forrester Research, 2011, s. 3)

Ponadto dużą korzyścią wprowadzenia CRM w firmie jest gromadzenie i organizacja danych w jednym systemie, z którym można łączyć się internetowo (zwłaszcza jeśli CRM przechowuje dane w tzw. chmurze) .

Dzięki temu możliwa jest także analiza owych danych i szybsze oraz sprawniejsze reagowanie na potrzeby Klientów.  Dodatkowo CRM usprawnia i integruje pracę także wewnątrz organizacji, polepszając współpracę między poszczególnymi działami.

 

>>Czytaj też Czym się różni CRM od Contact Center?<<

 

Przydatne funkcje

Statystyki – system CRM pokazuje statystyki wedle wprowadzonych parametrów. Dzięki temu można łatwo podejrzeć ilość sprzedaży i jej wartość. Można mierzyć także skuteczność kampanii marketingowych, sprawdzając które działania przynoszą firmie największe zyski.

Wizualizacja danych – statystyki mogą być przedstawione w formie wizualnej, w prosty i klarowny sposób,

Raporty – wszystkie dane mogą być raportowane do Exela.

Organizacja – za pomocą odpowiednich kwalifikatorów można stworzyć tzw. lejek sprzedażowy, który mówi nam o leadach (szansach sprzedażowych), oportunicjach i otwartych czy zamkniętych transakcjach (zakończonych sukcesem lub nie)

 

 

Case study: CRM w  Focus Telecom Polska

W celu lepszej organizacji pracy wdrożyliśmy system CRM w naszej firmie – Focus Telecom Polska. Pracę na systemie CRM rozpoczęto w czerwcu 2018 roku. W ciągu 6 miesięcy zaobserwowaliśmy wyraźne zmiany w organizacji pracy wszystkich działów firmy.

Projekt wdrożenia systemu CRM zakładał:

  • Optymalizację procesów marketingowo-sprzedażowych, bazującej na poprawie współpracy między działami marketingu i sprzedaży.
  • Poprawę możliwości śledzenia ROI i KPI dla działu marketingu i sprzedaży.
  • Poprawę możliwości śledzenia KPI.
  • Poprawę możliwości głębszej analizy danych w oparciu o potrzeby biznesowe.

 

 

>>Czytaj też  CRM to za mało. Narzędzia wspierające zarządzanie relacjami z Klientem<<

 

Przy wdrożeniu projektu konieczne było szkolenie z procesu definiowania kontaktów w systemie CRM. W związku z tym konieczne było zdefiniowanie odpowiednich terminów, które miały potem stać się kwalifikatorami oraz kwalifikacji leadów (Lead Source, Campaign, Lead Generator). Stworzono także kwalifikatory dla lejka sprzedażowego od leadów wpadających do bazy danych pop prospekty (oportunicje sprzedażowe) oraz nowych Klientów.

Do bazy danych wprowadzono także już istniejących Klientów.

Dzięki projektowi po pół roku pracy na systemie CRM osiągnięto następujące efekty;

  • Eliminacja ,,zapomnianych projektów” poprzez jasny podział obowiązków i odpowiedzialności
  • Poprawę transparentności operacji + gromadzenie informacji poprzez alokację oportunicji na kontach
  • Możliwości identyfikacji trendów, problemów i szybszej reakcji
  • Poprawę współpracy między działami marketingu i sprzedaży

Pół roku pracy z pomocą systemu CRM dało zatem pożądane efekty, dużo lepszą organizację pracy i usprawniło współpracę między działami sprzedaży i marketingu. Ponadto zgromadzone dane, statystyki (także w przejrzystej formie wizualnej) oraz raporty dają tym działom wgląd w finanse firmy oraz pomagają na lepszą analizę działań sprzedażowych oraz kampanii marketingowych.

 

Źródła:

Forrester Research, The Total Economic Impact Of Microsoft Dynamics CRM 2011, 2011, dostęp 27.12.2018.