Archiwum wpisów

Baza wiedzy

Standard SIP (ang. Session Initiation Protocol) Protokół inicjowania sesji do komunikacji głosowej i wideo w czasie rzeczywistym. Służy on do tworzenia,kontrolowania i kończenia sesji 

Baza wiedzy

AMD (ang. answering machine detection) System  wykrywający pocztę głosową lub fax. Po wykryciu, że agent dodzwonił się na skrzynkę, połączenie zostaje automatycznie przerywane.

Baza wiedzy

Wirtualna centrala lub PBX (ang. private branch exchange) telefoniczny system obsługi klienta, który działa  na bazie inteligentnej chmury, czyli dysku internetowego. 

Jak informacja o procesie obsługi może wpłynąć na usprawnienie systemu sprzedaży

E-commerce  jest coraz chętniej wykorzystywanym kanałem dystrybucji. Handel internetowy obniża koszty i usprawnia proces kupowania. Mimo to e-biznes ma także wiele słabych punktów jak np.  brak możliwości zobaczenia produktu na żywo. To wiąże się z koniecznością komunikowania się przez różne media (większa ilość reklamacji, pytań itp.) Usprawnienie procesu komunikacji jest więc tutaj kluczowym elementem, wpływającym również na samą sprzedaż.

Co zrobić, żeby zwiększyć zaufanie klienta? Krótki poradnik telemarketingowy

Zaufanie klienta, chcemy tego czy nie, będzie miarą naszych sukcesów, zwłaszcza jeżeli prowadzimy biznes także przez kanał internetowy. Amerykański psycholog Julian Rotter już w latach 60. XX w. określił zaufanie jako  jeden z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie grup społecznych. (Królik, 2015: s. 72) Jest więc ono niezbędne także w kontaktach z klientem.