Contact Center w administracji publicznej

Kontakt z placówkami publicznymi to często nie lada wyzwanie. Ze względu na ilość telefonów oraz załatwianych w ten sposób spraw, komunikacja może być poniżej oczekiwań. Aby ułatwić kontakt zarówno jednej, jak i drugiej stronie, warto zautomatyzować komunikację i w obsługiwać zgłoszenia nie tylko szybciej, ale również lepiej.

administracja publiczna oprogramowanie

Contact Center w administracji publicznej

Kontakt z placówkami publicznymi to często nie lada wyzwanie. Ze względu na ilość telefonów oraz załatwianych w ten sposób spraw, komunikacja może być poniżej oczekiwań. Aby ułatwić kontakt zarówno jednej, jak i drugiej stronie, warto zautomatyzować komunikację i w obsługiwać zgłoszenia nie tylko szybciej, ale również lepiej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wdrożyła infolinię na platformie Focus Contact Center

W ramach usługi Focus Contact Center uruchomiona została „Informacja dla Obywatela” – sprzężona z centralną bazą wiedzy infolinia, obsługiwana przez wykwalifikowanych konsultantów w 34 urzędach administracji rządowej, tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach i urzędach wojewódzkich.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wdrożyła infolinię na platformie Focus Contact Center

W ramach usługi Focus Contact Center uruchomiona została „Informacja dla Obywatela” – sprzężona z centralną bazą wiedzy infolinia, obsługiwana przez wykwalifikowanych konsultantów w 34 urzędach administracji rządowej, tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach i urzędach wojewódzkich.

Korzyści z uruchomienia „Informacji da Obywatela”

Infolinia stała się centralnym źródłem wiedzy, dostępnym dla różnych urzędów, z łatwym dostępem dla obywateli.

System infolinii jest połączony z bazą wiedzy, do której konsultanci mają dostęp, więc wszelkie niezbędne materiały są łatwo dostępne. Jeśli jednak ktoś będzie chciał bardziej szczegółowe informacje, konsultanci mogą szybko przekierować do odpowiednich ministerstw/urzędów.

Korzyści z uruchomienia „Informacji da Obywatela”

Infolinia stała się centralnym źródłem wiedzy, dostępnym dla różnych urzędów, z łatwym dostępem dla obywateli.

System infolinii jest połączony z bazą wiedzy, do której konsultanci mają dostęp, więc wszelkie niezbędne materiały są łatwo dostępne. Jeśli jednak ktoś będzie chciał bardziej szczegółowe informacje, konsultanci mogą szybko przekierować do odpowiednich ministerstw/urzędów.

Najważniejsze funkcje systemu w „Infolinii dla Obywatela”

System zapowiedzi głosowych (IVR)

Kolejkowanie połączeń

Nagrywanie i archiwizacja rozmów

Przekierowywanie połączeń

Transfery połączeń do innych użytkowników

Monitoring pracy konsultantów i jakości pracy

Raportowanie

Efekty korzystania z infolinii

Zwiększenie poziomu zaufania wśród obywateli

Usprawnienie i przyspieszenie obsługi

Poprawa jakości obsługi dzwoniących

Szybsze przekazywanie rozmów do odpowiednich urzędów

Łatwy dostęp do bazy wiedzy dla konsultantów

Wzrost liczby korzystających z infolinii z każdym miesiącem

Obsłużenie 90 tysięcy obywateli w czasie 10 miesięcy

Porozmawiajmy o możliwościach Focus Contact Center w Twojej firmie

Jacek Piątkowski

Jacek Piątkowski

Dyrektor sprzedaży

Jacek Piątkowski

Jacek Piątkowski

Dyrektor sprzedaży

Porozmawiajmy o możliwościach Focus Contact Center w Twojej firmie

10250